TIN NGÀNH GIÁO DỤC

22/12/2021 09:08

TIN NGÀNH GIÁO DỤC

Trongnăm học vừa qua, các bậc học trên địa bàn NX tiếp tục thực hiện kế hoạch giảng dạy, hoàn thành chỉ tiêu của năm học 2018 – 2019 đã đề ra. Trong đó:  Trường trung học cơ sở có số học sinh giỏi cấp thành phố là 11 HS, giỏi cấp huyện là 139 HS học sinh, giỏi toàn diện là 100 HS ,  151 em học sinh tiên tiến. Học sinh tốt nghiệp lớp 9 là  75/75 HS đạt 100%, trong đó:  Loại giỏi 20 em, khá 41 em , trung bình  14 em.

Trường tiểu học: có 195/463 học sinh được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập và rèn luyện, 268/463 em hoàn thành  các môn học. Có 42 em học sinh được công nhận học sinh giỏi cấp huyện  trong đó có 5 giải nhất, 6 giải nhì, 2 giải ba, 22 giải khuyến khích.

Trường mầm non  đã huy động được  408 cháu  ra lớp đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch được giao. Năm học 2018 – 2019 nhà trường đã làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe và nuôi dưỡng trẻ. Đẩy mạnh đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục, nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non.  Kết quả 408/408 trẻ được đánh giá sự phát triển của trẻ. Trong đó: 405/408  = 99,4% trẻ được đánh giá đạt các lĩnh vực phát triển.