Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh xã Nghiêm Xuyên lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Ngày đăng 05/07/2022 | 14:53  | Lượt xem: 1
Sáng ngày 06/04, Hội Cựu chiến binh xã Nghiêm Xuyên tổ chức Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh xã lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Hội đồng đội xã Nghiêm Xuyên tổ chức Đại hội cháu ngoan Bác Hồ, năm học 2021-2022.

Ngày đăng 14/06/2022 | 17:14  | Lượt xem: 4
Sáng 19/5/2022 Hội đồng đội xã Nghiêm Xuyên tổ chức Đại hội cháu ngoan Bác Hồ, năm học 2021-2022.

Tin: Vận Động Quỹ Đền Ơn Đáp Nghĩa.

Ngày đăng 22/12/2021 | 09:09  | Lượt xem: 4
Tin: Vận Động Quỹ Đền Ơn Đáp Nghĩa.

TIN NGÀNH GIÁO DỤC

Ngày đăng 22/12/2021 | 09:08  | Lượt xem: 4
TIN NGÀNH GIÁO DỤC
LIÊN KẾT WEB SITE